PRIVACY POLICY

Inleiding

Rietbergh, gelegen aan Meipoortstraat 10, 6981 DK in Doesburg, is de verantwoordelijke entiteit voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Contactinformatie:

Rietbergh
Meipoortstraat 10
6981 DK Doesburg
Nederland

Telefoon:         085-0805182
E-mail:            info@rietbergh.com

Gegevensbeschermingsfunctionaris
Rutger Rietbergh is aangesteld als Gegevensbeschermingsfunctionaris bij Rietbergh. Hij is bereikbaar via info@rietbergh.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rietbergh verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten of deze zelf aan ons verstrekt. De volgende gegevens worden door ons verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Locatiegegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Verwerking van bijzondere gegevens
Wij verzamelen niet bewust gegevens van websitebezoekers jonger dan 16 jaar zonder ouderlijke toestemming. We adviseren ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo de verzameling van gegevens zonder ouderlijke toestemming te voorkomen. Als u denkt dat wij zonder toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rietbergh.com, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Doelstelling en grondslag van gegevensverwerking
Rietbergh verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van uw betaling
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders
 • Het telefonisch of via e-mail contact opnemen voor onze dienstverlening
 • Het informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Het leveren van goederen en diensten
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om onze website en diensten te verbeteren
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Rietbergh maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming met aanzienlijke gevolgen voor individuen. Dit betreft besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder menselijke tussenkomst.

Bewaartermijn van gegevens
Rietbergh bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Specifieke bewaartermijnen voor verschillende categorieën van persoonsgegevens worden gehanteerd.

Delen van gegevens met derden
Rietbergh verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken namens ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Rietbergh blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van cookies
Rietbergh gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen op uw apparaat. Ze zijn essentieel voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw browserinstellingen aan te passen, en u kunt alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via uw browserinstellingen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rietbergh, en u heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Verzoeken hiertoe kunt u sturen naar info@rietbergh.com. Om uw identiteit te verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, waarbij u uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN nummer zwart maakt ter bescherming van uw privacy. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van gegevens
Rietbergh neemt de beveiliging van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij vermoedens van misbruik van uw gegevens, neem contact op met onze klantenservice of via info@rietbergh.com.